• 0341.100.374; 0756.201.229

Formulare


ATENTIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Declaratie casatorie ref

(timp mediu de completare 3 minute)

Declaratie inainte de termen

(timp mediu de completare 3 minute)

Cerere iesire din sediu

(timp mediu de completare 3 minute)

Proces verbal traducator

(timp mediu de completare 3 minute)