Documente Necesare

I. Căsătoria între cetăţeni români:


a) Când ambii soţi se află la prima căsătorie:


actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;

certificatul de naştere - în original şi copie;

certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original;


b) Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie:


pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:


1 sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ;


2 certificat deces al fostului soţ – original şi copie.Regimul matrimonial


în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1 REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE

2 REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI

3 REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE


ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.


II. Căsătoria mixtă,între un cetăţean român şi un cetăţean străin:


orice informaţii despre o viitoare căsătorie mixtă se pot obţine exclusiv la ghişeul Compartimentului de Stare Civilă Mangalia.