• 0341.100.374; 0756.201.229

Documente Necesare

I. Căsătoria între cetăţeni români:


a) Când ambii soţi se află la prima căsătorie:


actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie/ pașaport tip CRDS in situația cetățenilor români cu domiciliul în străinătate) – în original şi copie;

certificatul de naştere - în original şi copie; ( Atentie ! CERTIFICATELE PLASTIFIATE SUNT NULE )

certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original (valabilitatea este de 14 zile);


b) Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie:


pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:


1 sentinţă de divorţ rămasă definitivă/ certificat de divorţ emis de Notar sau de Primărie;


2 certificat deces al fostului soţ + certificatul de căsătorie  – original şi copie.Regimul matrimonial


în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1 REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE

2 REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI

3 REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE


ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.


II. Căsătoria mixtă,între un cetăţean român şi un cetăţean străin:


orice informaţie despre o viitoare căsătorie mixtă se poate obţine la ghişeul Compartimentului de Stare Civilă Mangalia sau telefonic la nr. 0756.201.229.