Taxe

Taxe oficiere căsătorii

1 Sala de Căsătorii din incinta Clubului Nautic Callatis

în cursul săptămânii ( luni-vineri ) - fără taxă
în zilele de sâmbătă și duminica - 300 lei
pentru persoanele care nu au domiciliul în mun. Mangalia, ci doar viză de reședință - 300 lei

2  Alte locaţii corespunzătoare aflate pe raza mun. Mangalia

taxă oficiere - 1000 lei
▪  taxele de mai sus ( acolo unde este cazul ) 

Notă: Taxele se vor achita la casieria Seviciului Venituri Persoane Fizice din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia.