• 0341.100.374; 0756.201.229

tipuri de servicii

Servicii - Programare Casatorie

Programare
Programare Casatorie
  • Atenție: Nu se pot rezerva două intervale orare pentru acelaşi cuplu. Dacă doriți să modificați data, vă rugăm să anulați rezervarea efectuată.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Compartimentul Starea Civilă, este competent să oficieze căsătorii doar dacă unul dintre viitorii soți are domiciliul sau reședința în Municipiul Mangalia și a stațiunilor arondate, respectiv : Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp.

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetațeni români și pentru cele care se vor oficia în sediul Stării Civile Mangalia. Pentru căsătoria cu un cetațean străin, sau între cetațeni străini, sau pentru căsătoriile din afara sediului Stării Civile, vă rugăm să vă adresați ofițerului de stare civilă de la ghișeu.

Căsătoria civilă se incheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către Serviciul Stare Civilă prin Dispoziția Primarului Municipiului Mangalia nr. 686 din data de 11.05.2020.

Rezervarea se face cu cel putin 14 zile înainte de data depunerii dosarului pentru căsătorie.

Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarata nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage dupa sine nulitatea căsătoriei.